In English
Startsiden | Om oss | Bil/Spedisjon | Klareringsvirksomhet | Sjøtransport | Seilingsliste | Nytt om JPS

Historie

Johan P. Strøm kom fra Hitra og begynte sin karriere i shippingbransjen i Trondheim og tok til seg lærdom og teft fra alle vinkler, bl.a. gjennom ett års opphold i Skottland. I 1967 etablerte han sin egen bedrift innen shipping og spedisjon. Med solide linjeagenturer i ryggen, ble det første skip kontrahert og levert i 1970, for å betjene Englandsruten.Deretter fulgte ytterligere nye kontraheringer og skipene fikk de velkjente navnene ”Teano”, ”Thurso”, ”Tinto”. ”Tello”, ”Tonjo” og ”Torello”. Etter hvert ble firmaet en ”joint partner” med det britiske selskapet Ellerman Wilson Line, men i 1977 overtok vi alt på 100% basis og etablerte vårt varemerke STREAM LINE . I samme tidsrom ble det etablert regulær linjevirksomhet også på de kontinetale havnene Antwerpen og Rotterdam. Dette fikk enorme ringvirkninger med ekspansjon både Nordsjøbefraktning og i kystbefraktning til Nord - og Sør Norge, bilmegling nasjonalt og internasjonalt og en spedisjonsavdeling som vokste. Det har vært en begivenhetsrik tid, hvilket det også er i dag, dog i en mindre skala.
Kystbefraktningen som ble etablert i 1979 består i dag av en samseiling av 7 moderne skip i trafikk på norskekysten samt Danmark og Nederland.

I 1998 inledet J.P.Strøm forhandlinger med Seatrans i Bergen som i juni 1999 kjøpte opp firmaets rederi - og linjevirksomhet. 

Den forbindelse Johan P. Strøm har hatt med sin linjevirksomhet på Rotterdam i en årrekke, skaffet ham mange kontakter mellom våre to land og i 1988 ble han utnevnt som Nederlandsk Konsul for Trøndelagsfylkene. Dette verv hadde han frem til juni 2000 da dette ble overtatt av hans svigersønn Ivar A. Røsholdt, hvilket ble overdratt til andre desember 2017.


JP Strøm

J.P. Strøm - Grunnlegger av firmaet J.P. Strøm Shipping AS