In English
Startsiden | Om oss | Bil/Spedisjon | Klareringsvirksomhet | Sjøtransport | Seilingsliste | Nytt om JPS

Kysttransport

 

Vi tilbyr ukentlig sjøtransport fra Rogaland og vest-norge til Trondheim
Fra Trondheim hver fredag til Tromsø og vest-finnmark (se seilingslista)

Kvalifiserte medarbeidere med lang ansiennitet sørger for konkurransedyktige priser.

Agenter for:
DK NOR Linjen AS
- Seiler mellom Danmark og Norge
Eidshaug Rederi AS - Seiler fra Rogaland via Trondheim til Tromsø
NSK Shipping AS - Seiler fra Rogaland via Trondheim til Tromsø
Scan-Shipping Bergen AS - Seiler mellom Holland/Danmark og Norge
Sjøvarg AS - Seiler mellom Trondheim og Alta
Egil Ulvan Rederi AS - Seiler fra Rogaland via Trondheim til Tromsø

Losse/lasteoperatør for:
Sea-Cargo AS
 - Seiler fra Kontinentet/England til Trondheim.

Norges mest moderne fartøy, miljøvennlige med løftekapasitet opp til 70 tonn

Vi arrangerer spesialtransporter, chartering (fulle laster) og formidler transporter av alle kategorier til og fra utlandet, både med regulære linjebåter og generelt gjennom våre rederi- og meglerforbindelser.

Kontinentet/England

 

Sea-Cargo er det ledende rederiet som trader nordsjøbassenget med ro/ro tonnasje og som betjener vest-norske havner.
Flåten er kombinasjonsskip som tilbyr:
ro/ro, container, frysecontainer, sideport og tungløft.
Sea-Cargo løser alle dine transportbehov. Har to avganger per uke fra Amsterdam/Esbjerg/Immingham, og en avgang fra Aberdeen.
I vårt område betjenes servicen ukentlig (onsdager)

Sea-Cargo åpnet fra 01.01.2013 eget agentkontor på Skogn.
J.P. Strøm Shipping AS ivaretar fortsatt lossing/lasting i Trondheim.
Last kan fremdeles bookes gjennom J.P. Strøm Shipping AS.

Sea-Cargo rutekart