In English
Startsiden | Om oss | Bil/Spedisjon | Klareringsvirksomhet | Sjøtransport | Seilingsliste | Nytt om JPS

Klarering/prosjektavdeling

Klareringsavdelingen tilbyr tjenester for inn/utklarering av skip fra Inn/utland som anløper Trondheim/Trondheimsfjorden/midt-norge.

Offshore, tank, nybygg, bulklaster, militærfartøy, flåtebesøk, prosjektlaster og cruiseanløp
Vi tar store og små oppdrag innen prosjekt og klarering inn/utgående.